ชื่อเรื่อง ปูมประวัติศาสตร์มหิดลเพื่อประชาธิปไตย / สงวน นิตยารัมภ์พงศ์, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : อัลฟ่า มิเล็นเนียม, 2546-
รูปเล่ม 3 เล่ม : ภาพประกอบ
หัวเรื่อง
 
 
 
 
 
 
 
ผู้แต่งร่วม สงวน นิตยารัมภ์พงศ์
  มหาวิทยาลัยมหิดล
สารบัญ ภาค 1 : ก่อเกิดขบวนการ -- สภาพสังคมช่วงระหว่างปี 2500-2516 -- การก่อตั้งและพัฒนาการของมหาวิทยาลัยมหิดล -- "รามาธิบดี"โรงเรียนแพทย์แนวใหม่จุดประกายปฏิรูป -- ระบบและโครงสร้างใหม่ :ปัจจัยสร้างสำนึกสาธารณะ --การเคลื่อนไหวของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลยุคต้น --บทบาทการเคลื่อนไหวของนักศึกษามหิดลก่อน 14 ตุลาคม 16 --มหิดลกับการเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 -- ภาคที่ 2 : ประสานประชาชนอุทิศตนเพื่ออุดมการณ์ (14 ตุลาคม 2516-6 ตุลาคม 2519) --สภาพการณ์ทั่วไปหลัง 14 ตุลาคม 2516 ถึง 6 ตุลาคม 2519 -- "14ตุลาคม" ผลกระทบอันยิ่งใหญ่ของขบวนการนักศึกษามหิดลและวงการสาธารณสุข-- โครงสร้างใหม่กิจการนักศึกษา -- ตึกสันทนาการ :ศูนย์รวมกิจกรรมเพื่อสังคม -- เหตุการณ์เคลื่อนไหวสำคัญในรั้วมหิดล --มหิดลกับการเคลื่อนไหว หลัง 14 ตุลา -- " พ.ม.ช.-กรรมาชน "ชูบทบาทมหิดลโดดเด่น -- ขบวนการ "ขวาพิฆาตซ้าย" กับการจากไปของ"ปรีดา-อมเรศ" -- ขบวนการนักศึกษามหิดล กับ 6 ตุลา --บันทึกประวัติวีรชนมหิดลก่อน และในเหตุการณ์ 6 ตุลาคม -- ภาค 3 :ฟื้นความหวัง สร้างกำลังใจ มุ่งรับใช้สังคม (หลัง 6 ตุลาคม 2519-2525) --สังคมไทยหลัง 6 ตุลาคม 2519 -- ผลกระทบของเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519และการรื้อฟื้นกิจกรรมเพื่อสังคมของนักศึกษามหิดล --บัณฑิตมหิดลกับการพัฒนางานสาธารณสุขในชนบทหลัง 6 ตุลาคม 2519 --มหิดลกับแนวรบด้านสาธารณสุขในเขตป่าเขา
เลขเรียก 320.9593 .ป46
ประเภทแหล่งที่มา Book
รีวิว
ทรัพยากรของฉัน
แบ่งปัน
Item
จองลำดับ ห้องสมุดที่จัดเก็บ/คอลเล็คชันเลขเรียกเล่มฉบับสถานะ

   

 
รีวิวโดยบรรณารักษ์ รีวิวโดยสมาชิก


    เปิดดูล่าสุด